Publicaties

Een greep uit onze talrijke publicaties.
 

Bijdrage tot de geschiedenis van Lennik VIII

Uitgegeven naar aanleiding van de vijfhonderste verjaardag van de humanistische geleerde Andreas Masius, geboren te Lennik en de tweehonderste verjaardag van Frans-Jozef de Gronckel, de 'uitvinder' van het Pajottenland.

Uitgavedatum: 2016
250 blz.
prijs: 25 €

Kaft 

 • voorzijde: Standbeeld van Prins, Trots van Brabant
 • Achterpagina: Detail uit de stafkaart van 1895

Inhoud

 • Voorwoord - p. 5
 • Prins, Trots van Brabant, Hans van Lierde - p. 6-32
 • Lombarden in Lennik, Joris De Beul - p. 33 - 39
 • Van Boerenbond tot Landelijke Gilde in Sint-Kwintens-Lennik: een kleine kroniek,
  Frans Evens - p. 40 - 81
 • De kapel van Sint-Martinus in het gehucht Aa te Anderlecht, beneficie van de pastorij van Gaasbeek, Marcel Jacobs - p. 82-85
 • Een bijzondere foto uit Lennik met Frans-Jozef de Gronckel, Joris De Beul - p. 86 - 91
 • Souvenir uit Gaasbeek uit 1916, Joris De Beul - p. 92 - 94
 • Sprokkelingen uit het kerkarchief van Sint-Kwintens-Lennik, Joris De Beul - p. 95 - 99
 • De molens in het voormalige Land Van Gaasbeek in  1784, Joris De Beul - p. 100 - 101
 • Zuster Constantiana, de eerste directrice van het Sint-Godelieve-Instituut en gewezen voorzitster van het schoolbestuur van alle katholieke scholen in Lennik, Michel Magnus - p. 102 - 106
 • Een kindermoord in Eizeringen in 1644, Joris de Beul - p. 107 - 108
 • Dood in Tuitenberg, Frans Evens - p.109 - 113
 • Bij de herdenking van de 500ste geboortedag van Andreas Masius, Joris De Beul - p. 114 - 117
 • Enkele oud-strijders uit of verbonden met Lennik, Thomas De Mol - p. 118 - 132
 • De Eerste Wereldoorlog in Sint-Martens-Lennik volgens het relaas van pastoor Vennekens,
  Jaak Ockeley - p. 133 - 144
 • Heibel om de poel. Een betwisting tussen dorp en baljuw omtrent de centrale drinkplaats in 1778
  Joris De Beul - p. 145 - 148
 • IXe jaarmarkt in Sint-Kwintens-Lennik op dinsdag 25 november 1958,
  Guido Dieudonné - p. 149 - 156
 • Het vonnis van Gaasbeek (1479), Joris de Beul - p. 157 - 164
 • Vergeet-mij-nietjes: onopvallend, maar waardevol erfgoed in Lennik
  Herman Cornelis & Hans Van Lierde - p. 165 - 194
 • Het huis de Gronckel te Lennik: enkele bedenkingen, Herman Cornelis - p.195 - 207
 • Franz-Jozef de Gronckel, politicus, advocaat en letterkundige, Joris De Beul - p. 208 - 232
 • Artistiek werk van Vital-Jan de Gronckel naar het buitenland,
  Jan Van Reepingen & Joris De Beul - p. 233 - 235
 • Een vondst van graan uit 1592 in de kerk van Sint-Martens-Lennik,
  Bart Bartolomieux - p. 236 - 239
 • Personenregister P. 240 - 246
 • Inhoudstafel p. 247
Pajottenland, een land om lief te hebben

Op het initiatief van de Andreas Masiuskring werd het standaardwerk van Jozef Vrancken over het Pajottenland herwerkt en opnieuw uitgegeven.
Alle historische en heemkundige verenigingen uit het Pajottenland evenals enkele individuele auteurs werkten enthousiast mee aan deze uitgave. De inspanning van al deze mensen resulteert in een grondig herwerkte versie van het oorspronkelijke boek. Het fotomateriaal is van landschapsfotograaf Jan Decreton. In dit boek wordt de geschiedenis en het culturele erfgoed belicht van alle dorpen die deel uitmaken van het Pajottenland.
Eerste uitgave: november 2007 (uitverkocht)
Tweede uitgave:
Vormgeving, druk en afwerking: Studio Lannoo drukkerij
592 p.
Isbn: 90 812 3321 7
Wettelijk depot: D/2007/2396/1
Prijs:

 • Inleiding - p. 12-14
 • Geologische inleiding - p. 13-23
 • Historische situering van het Pajottenland - p. 24-36
 • Josef Vrancken en het Pajottenland - p. 37
 • Bever - p. 38-56
 • Dilbeek - p. 57-76
 • Groot-Bijgaarden - p. 77-93
 • Itterbeek & Sint-Anna-Pede - p. 94-107
 • Lambiek, Faro, Geuze en Kriekenlambiek - p. 108-113
 • Schepdaal & Sint-Gertrudis-Pede - p. 114-125
 • Sint-Maartens-Bodegem - p. 126-147
 • Sint-Ulriks-Kapelle - p. 148-163
 • Galmaarden - p. 164-175
 • Mijnwerkers uit het Pajottenland - p. 176-177
 • Tollembeek - p. 178-187
 • Het Belgische trekpaard en het Pajottenland - p. 188-190
 • Vollezele - p. 191-201
 • Gooik - p. 204-214
 • Kester - p. 215-226
 • Het stevenisme in het Pajottenland - p. 227-229
 • Leerbeek - p. 230-235
 • De boerentram - p. 236-237
 • Oetingen - p. 238-245
 • Herne - p. 248-261
 • Herfelingen - p. 262-264
 • Sint-Pieters-Kapelle - p. 265-274
 • Sint-Kwintens-Lennik & Eizeringen - p. 278-298
 • Pajot en Pajottenland - p. 299-301
 • Gaasbeek - p. 303-327
 • Sint-Martens-Lennik  p. 328-335
 • Pepingen - p. 338-348
 • Beert - p. 349-353
 • Bellingen - p. 354-364
 • Bogaarden - p. 365-368
 • Elingen - p. 369-379
 • Heikruis - p. 380-391
 • Pamel & Ledeberg - p. 394-412
 • Borchtlombeek - p. 413-419
 • Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek - p. 420-435
 • Strijtem - p. 436-451
 • Sint-Pieters-Leeuw - p. 454-485
 • Oudenaken - p. 486-492
 • Ruisbroek - p. 493-501
 • Sint-Laureins-Berchem - p. 502-507
 • Vlezenbeek - p. 508-522
 • De aardbeienteelt in het Pajottenland - p. 523-525
 • Ternat - p. 528-539
 • Sint-Katherina-Lombeek - p. 540-551
 • Wambeek - p. 552-567
 • Woordenlijst architectuur - p. 570-572
 • Woordenlijst kerkelijke termen - p.573-576
 • Gemeentewapens van de gemeenten uit het Pajottenland - p. 577-582
 • Overzicht van de beschermde monumenten, dorpsgezichten en landschappen in het Pajottenland - p. 583-588
 • Enkele cijfergegevens over het Pajottenland - p. 589-590
 • Medewerkers - p. 591
Bijdrage tot de geschiedenis van Lennik VII

Uitgegeven naar aanleiding van de vijfennegentigste verjaardag van Piet Borremans, erevoorzitter van de  Andreas Masiuskring, en de viering van dertig jaar Masiuskelder, gelegen in het Hof te Vijverselen in Lennik.
Uitgavedatum: 2010
344 blz
Wettelijk Depot: D/2010/2396/1
Prijs: 20 €

Kaft:

 • Voorzijde: de dorpskernene van Sint-Kwintens- en Sint-Martens Lennik vogens Ferraris
 • Achterzijde: grafmonumenten op het voormalige kerkhof rond de kerk van Sint-Kwintens-Lennik

Inhoud:

 • De BJB - KLJ in Lennik 1928 - 1974, F. Evens - p. 6-47
 • Van een stadschilder en topmagistraten, het hof te Walle te Lennik, J. De Beul - p. 48-80
 • Volksverhalen uit Groot-Lennik, Groot-Gooik en omgeving, S. Libaut - p. 81-107
 • Lennik in de Romeinse tijd, H. Van Lierde - p . 108-116
 • De restauratie van de glasramen in de Sint-Martinuskerk te Sint-Martens-Lennik, H. Cornelis – p. 117-146
 • 13 juli 1944 - een dag vol emoties in Sint-Martens-Lennik, Erik O - p. 147-156
 • De slag van Ten Nelleken, J. De Beul - p . 157-175
 • www.redklosken.be, G. Dieudonné & Erik O - p. 176-192
 • De bewaarde grafmonumenten na de ontruiming van het kerkhof rondom de Sint-Kwintenskerk te Lennik, H. Van Lierde - p. 193-201
 • Een ‘patattengeschiedenis’. De aardappeltiende te Anderlecht en omgeving, M. Jacobs & J. De Beul - p. 202-209
 • ‘Staminees” en jenever te Lennik (1900-1920), Th. De Mol - p. 210-232
 • De melkerij van Gaasbeek, G. Dieudonné & J. De Beul - p. 233-242
 • Frans Vennekens, apostel van het ultramontanisme, J. De Beul - 243-252
 • Restauratie van de ‘kruislieveheer’ te Sint-Martens-Lennik, M. Magnus & A. Timmermans - p. 253-257
 • Historische vriendschapsbanen tussen Lennik, Abcoude en Arconate, J. De Beul - p. 258-264
 • De laatste mandenvlechter van Lennik, J. Van Reepingen & N. Van Aelst - p 265-269
 • Toponymie of plaatsnaamkunde, B. Roobaert - p. 270-283
 • Volksliedjes uit de herberg, M. Jacobs & J. De Beul - p. 284 - 292
 • De triptiek met het hooglied van de heilige Simeon (1619) in de Sint-Martinuskerk , L. De Greef - p. 293-312
 • Geschiedenis van de gemeentelijke jongensschool van Sint-Martens-Lennik, de 50 laatste jaren, F. Vandergoten - p. 313-316
 • Een ruiker van pastoor Vennekens voor e koster en de meid, J. De Beul - p. 317-326
 • Aanvulling bij de plaatsnaamkunde van Lennik, J. De Beul - p. 327-331
Andreas Masius (1514-1573)

Andreas Masius, zijn wetenschappelijk werk, zijn betekenis.
Uitgavedatum: 2004
32 blz
Wettelijk Depot: D/2004/2396/1
Prijs:

Inhoud:

 • Het wetenschappelijk werk van Masius - p. 3-4
 • Het bijbels humanisme - p. 5-7
 • Masius en de Oosterse Talen - p. 8 - 11
 • De Paradiso Commentarius - p. 12-14
 • Josuae Imperatoris Historia - p. 15-17
 • Grammatica linguae Syriae - p. 18-20
 • Masius en de Biblia Polyglotta - p. 22-23
 • De betekenis van Masius - p. 24-26
 • De Postdienst van de Grootmeesters de Tassis - p. 27-28
 • Bibliografie - p. 29
   

 

Bijdrage tot de geschiedenis van Lennik VI

Uitgegeven naar aanleiding van veertigjarig bestaan van Andreas Masiuskring
Uitgavedatum: 2002
312 blz
Wettelijk Depot: D/2002/2396/1
Prijs: 20 €

Kaft:

 • Voorzijde: afbeelding van Ten Nelleken, Trontingen en het Bistveld uit de kaart van de kerkgoederen van Gaasbeek
 • de zegels van de schepenbank van Lennik

Inhoud:

 • Toponymie Van Lennik, P. Borremans & J. De Beul - p. 7-77
 • Het leenstelsel in het Land van Gaasbeek 1435-1565, K. Legroe - p. 78-105
 • De schepenbank van Lennik, J. De Beul - p. 106-143
 • Turfwinning in het Land van Gaasbeek, J. Van Campenhout - p. 144-179
 • Het kasteel van Sint-Kwintens-Lennik: een betwiste verkoop, R. De Wolf - p. 180-202
 • Prof. em. Dr. A. Van Roey en de Andreas Masiuskring, P. Borremans - p. 203-207
 • De jeugdjaren van Andreas Masius, A. Van Roey & P. Borremans - p. 208-217
 • De heren van Horne de Beaucignies, K. Legroe - p. 218-225
 • De lijdensweg van de verkaveling Olmenpark, R. De Wolf - p. 226-241
 • Maurice Roelants’ afscheid van het kasteel van Gaasbeek, H. Vandormael - p. 242-249
 • Hip, Meester Honderd Jaar – Biografie van een honderdjarige, P. Borremans - p. 250-258
 • Het vroegere begrafenisritueel, P. Borremans - p. 259-265
 • Naar "de met" van Lennik in 1950, G. Dieudonné - p. 266-268
 • Nieuwsberichtjes uit de Brabander, G. Dieudonné - p. 269-271
 • Het kasteel van Sint-Martens-Lennik, gekend als het kasteel van Schepdaal (Brifaut), R. De Wolf - p. 272-276
 • Onderwijs te Sint-Martens-Lennik door de Zusters der Christelijke Scholen, L. De Smet & M. Magnus - p. 277-286
 • Bibliografie, H. Vandormael, J. De Beul & P. Borremans - p. 287-307
Bijdragen tot de geschiedenis van Lennik V

Uitgegeven naar aanleiding van vijfendertigjarig bestaan van Andreas Masiuskring
Uitgavedatum: 1997
Gedrukt door drukkerij-uitgeverij Jan Verhoeven te Lennik
312 blz
Wettelijk Depot: D/1997/2396/2
Prijs: 10 €

Kaft:

 • Voorzijde: wapenschilden van de opeenvolgende eigenaars of bewoners van het hof "Ten Broeck": van (den) Heetvelde, de Mol, Jan de Mol, de Dynter, Absoloens, Waersegger
 • Achterzijde: wapenschild van Corneille de Man, heer van Watermaal, Walcourt, Oudergem, de beide Lenniken, Strijen en Rommersvale. Tegenwoordig gemeentewapen van Lennik.

Inhoud:

 • 35 jaar Andreas Masiuskring, H. Cornelis & P. Borremans - p. 7-14
 • 100 jaar Davidsfonds in Lennik, N. Evens - p. 15-27
 • Beknopte geschiedenis van Lennik, L. De Smet - p. 28-38
 • Cultuurlandschap en bewoning te Lennik omstreeks 1427. In de spiegel van een oud cijnsregister, E. Eylenbosch - p. 39-48
 • Oorlogen in Lennik van de 15de tot en met de 17de eeuw, L. De Smet - p. 49-56
 • Graanprijzen te Lennik 17de-19de eeuw, J. De Beul - p. 57-65
 • Armenzorg te Sint-Martens-Lennik 1650-1914, J. De Beul - p. 66-116
 • Jongens uit West-Brabant op de Latijnse school te Geel, P. Borremans - p. 117-139
 • De parochies Gaasbeek, Sint-Martens-Lennik en Sint-Kwintens-Lennik op het einde van de 18de eeuw, G. Renson - p. 140-148
 • De "Nationale Goederen" van Lennik. Een kort overzicht, J. Vercruysse - p. 149-169
 • Een terugblik op de na-oorlogse woongeschiedenis van Lennik, H. Meert & I. Wauters - p. 170-192
 • Ten Broek, Sint-Elooi en Ambrosius de Dynter, P. Borremans - p. 193-198
 • Dom Victor Van Schepdael (1864-1931). Monnik-missionaris van de abdij Affligem, W. Verleyen - p. 199-216
 • Kardinaal Suenens en Sint-Martens-Lennik, P. Borremans - p. 217-224
 • Alex Donckerwolcke, H. Vandormael - p. 225-227
 • 150 jaar klooster "Dochters van de Heilige Jozef" en onderwijs te Eizeringen, M. Herremans - p. 228-234
 • Steenhouwersmerken te Lennik, H. Cornelis - p. 235-247
 • Herbergen in het vroegere Sint-Martens-Lennik tussen de twee wereldoorlogen, M. Van Assche - p. 248-250
 • Sprokkelingen uit de akten van de schepenbank, R. De Wolf - p. 251-262
 • Sprokkelingen uit het archief van het vredegerecht, R. De Wolf - p. 263-278
 • De Kruisprocessies (Rogationes). Een verloren gegane brok volksdevotie, P. Borremans & H. Ryckaert - p. 279-283
 • De Heilige Martinus van Tours, P. Borremans - p. 284-287
Bijdragen tot de geschiedenis van Lennik IV

Uitgegeven naar aanleiding van dertig jaar Andreas Masiuskring
Uitgavedatum: 1992

Gedrukt door drukkerij-uitgeverij Jan Verhoeven te Sint-Pieters-Leeuw
222 blz
Wettelijk Depot: D/1992/2396/1
Prijs: 10 €

Kaft:

 • Voorzijde: "Gesight van Tomberg op St Quintens Lennick en baen van Brussel op Geeraerts bergen en Ninoven" door Henri Van Wel, 1738 - Koninklijke Bibliotheek Albert I E8757 c
 • Achterzijde: "Gesight van Onze Lieve Vrouw op Saffelbergh, parochie van St Quintens Lennick" door Henri van Wel, 1738 - Koninklijke Bibliotheek Albert I E8758 c

Inhoud:

 • Het kasteel van Eizeringen, J. Leyssens - p. 7-59
 • Enkele nota’s betreffende de parochie Gaasbeek, G. Renson - p. 60-70
 • De pastorie van Sint-Kwintens-Lennik, H. Cornelis - p. 71-76
 • Het orgel van de Sint-Kwintinuskerk te Lennik, P. Borremans - p. 77-81
 • Het Lenniks gemeentehuis, E. Van Vaerenbergh - p. 82-84
 • Een Lenniks schilder: Vital-Jan de Gronckel (1820-1890), P. Borremans - p. 85-89
 • Het "Beeckmanshof" te Lennik, G. Thielemans-De Backer - p. 90-94
 • Hof ter Moeille, L. De Smet - p. 95-97
 • Het hof van Holder, G. Thielemans-De Backer - p. 98-101
 • Het hof "In de Bareel", J. Van Linthoudt - p. 102-106
 • De hofstede "Gettemans", A. De Baere - p. 107-109
 • De boerderij "het Dorp" te Lennik, A. De Baere - p. 110-112
 • Het huis "Vekens", L. Dero - p. 113-118
 • Het Waterhof te Bossuit, R. De Wolf - p. 119-126
 • Het Klein Waterhof, R. De Wolf - p. 127-131
 • Het verdwenen Hof t’Alsingen, P. Borremans - p. 132-136
 • De hoeve-herberg "Bij Klosken", P. Borremans - p. 137-140
 • Het Molenhuis op Tomberg, P. Borremans - p. 141-143
 • De oude hoeven te Vijverselen (en hun verwantschap tot omliggende hoeven), J. & M. Leyssens-Arits - p. 144-152
 • Het Waterhof te Gaasbeek, C. Van Coillie - p. 153-156
 • Hof te Rammeken (Gaasbeek), H. Vandormael - p. 157-159
 • Van slotklooster tot Home Zonnestraal, N. Van Belle - p. 160-163
 • De grafstenen rond de kerk te Eizeringen, L. De Smet - p. 164-169
 • De kapellen van de H. Berlindis en van de H. Barbara. Twistappel tussen Lennik en Eizeringen, P. Borremans - p. 170-172
 • Geschiedenis van het trekpaard in Vlaanderen en in het Pajottenland, R. Piessens - p. 173-186
 • Genealogie Van Tricht, L. Lindemans - p. 187-192
 • Genealogie Appelmans, L. Lindemans - p. 193-197
 • Inventaris van de archiefstukken betreffende Lennik in het Algemeen Rijksarchief en in enkele andere archiefdepots , P. Borremans & G. Renson - p. 198-207
 • De schilderijen in de Sint-Kwintinuskerk te Lennik en hun lotgevallen, P. Borremans - p. 208-211
Bijdragen tot de geschiedenis van Lennik III

Uitgegeven naar aanleiding van vijfentwintig jaar Andreas Masiuskring en van de herdenking van de oprichting van het Land van Gaasbeek in 1236
Uitgavedatum: 1986
Gedrukt door drukkerij-uitgeverij Jan Verhoeven te Lennik
256 blz
Wettelijk Depot: D/1986/2396/1
Prijs: 10 €

Kaft:

 • Voor- en achterzijde: Panorama van Gaasbeek in 1674, schilderij van Immenraet
 • foto: M. Duerinckx, Ruisbroek

Inhoud:

 • Masius en Zevenaar, A. Van Roey - p. 7-27
 • Andreas Coels o.s.b., proost van Affligem (1551-1563 en 1571-1575), L. Van Eeckhoudt - p. 28-31
 • Egidius Josephus Warnots, pastoor van Sint-Martens-Lennik, abt van Coudenbergh, L. De Smet - p. 32-43
 • Relatie tussen Lennik en Gaasbeek (tot einde 17de eeuw), G. Renson - p. 44-57
 • De heren van Gaasbeek en hun parochiekerk, H. Vandormael - p. 58-67
 • Het kanton Sint-Martens-Lennik tijdens het Frans bewind, P. Borremans - p. 68-91
 • Lennik dankt zijn gemeentehuis aan Frans-Jozef De Gronckel, P. Borremans - p. 92-97
 • Het huis Vossen te Sint-Kwintens-Lennik, M. Van Assche - p. 98-103
 • Uit het verleden van Eizeringen, J. Van Linthoudt - p. 104-110
 • De muziekmaatschappijen van Eizeringen, R. Van Everbroeck - p. 111-115
 • Van hopbellen tot aardbeien, L. Thielemans-De Backer - p. 116-125
 • De gazet van St. Quintens-Lennick en het kanton, G. Dieudonné - p. 126-147
 • De geborduurde kerkgewaden in de Sint-Kwintenskerk te Lennik, C. De Jonghe-Viérin - p. 148-154
 • Het onderwijs te Sint-Kwintens-Lennik, J. Segers - p. 155-170
 • Het onderwijs te Sint-Martens-Lennik, M. Van Assche - p. 171-181
 • De beginfase van de elektriciteitsvoorziening in de beide Lenniken, J. Van Hemelrijck - p. 182-185
 • Vluchtelingen uit Comines (Fr.) te Sint-Martens-Lennik, M. Van Assche - p. 186-189
 • Oude grafstenen in en rond de Ssint-Martinuskerk, L. Van Eeckhoudt - p. 190-203
 • Oude grafkruisen rond de Sint-Kwintenskerk, T. Hebbrecht - p. 204-207
 • Oude grafzerken en kruisen op het kerkhof te Gaasbeek, C. Van Coillie - p. 208-211
 • Over oude maten en gewichten, R. De Wolf - p. 212-226
 • De kapel van de H. Maria-Magdalena te Goudveerdegem, P. Borremans - p. 227-231
 • De toneelgilde "Kunst en Vermaak", F. Borremans - p. 232-235
 • Oorlogsslachtoffers en oudstrijders 1914-1918 van Gaasbeek, C. Van Coillie - p. 236-238
 • Beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten, H. Cornelis - p. 239-242
 • Kroniek van Lennik, P. Borremans - p. 243-246
Bijdragen tot de geschiedenis van Lennik II

Uitgegeven naar aanleiding van twintig jaar Andreas Masiuskring, het tweede lustrum van de Roelantskring en de vijftigste verjaardag van het overlijden van pastoor Vennekens
Uitgavedatum: 1981
Gedrukt door drukkerij-uitgeverij Jan Verhoeven te Lennik
288 blz
Wettelijk Depot: D/1981/2396/1
Prijs: 10 €

.

Kaft:

 • Voorzijde: sluitsteen in het gotisch kruisribgewelf boven het doksaal van de kerk te Sint-Martens-Lennik. Deze sluitsteen, vermoedelijk uit de 14de eeuw, stelt Sint-Maarten en een bedelaar voor.
 • Achterzijde: kerk, dries met schandpaal en poel van Gaasbeek, naar een gekleurde pentekening op perkament van J.B. Van Rossum, 1713 (Kaartboek van Sint-Jansgasthuis Brussel folio 19)

Inhoud:

 • De jeugdjaren van pastoor Vennekens, J. Sterckx - p.7-11
 • Doctor Pieter-Frans Vennekens (1853-1932), L. Van Eeckhoudt - p. 12-23
 • Baron Julius de Saint-Genois, P. Borremans - p. 24-30
 • Jozef-Firmin Vincx, L. Stroobans -p. 31-34
 • Generaal Leopold Jean-Marie de Koninck, L. De Smet - p. 35-40
 • De man die het "Payottenland" heeft geschapen…, Methode en motieven bij Frans Jozef De Gronckel + biografische nota, E. Eylenbosch & P. Borremans - p.41-49
 • Een missionaris en twee lekenmissiehelpsters uit Lennik werkzaam in Zuid-Afrika, J. Vrancken - p. 50-61
 • De "Kosterbond" van de dekenij Sint-Kwintens-Lennik, J. Vrancken - p. 62-69
 • De parochies der dekenij St.-Kwintens-Lennik in het begin van de wereldoorlog 1914-1918, J. Vrancken - p. 70-83
 • Het Davidsfonds te Lennik voor de tweede wereldoorlog, H. Vandormael & J. Nihoul - p. 84-91
 • Barok kerkmeubilair in Lennik, M. Franssens - 92-104
 • Een reconstructie van de Romaanse Sint-Martinuskerk te Sint-Martens-Lennik, H. Cornelis - p.105-120
 • De Christus-op-de-koude-steen op het kerkhof te Sint-Martens-Lennik, L. Van Eeckhoudt - p. 121-125
 • De klokken van Sint-Martens-Lennik, M. Van Assche - p. 126-128
 • Oude kapellen te St.-Martens-Lennik, M. Van Assche - p. 129-134
 • De koninklijke fanfare "St.-Cecilia" van Sint-Martens-Lennik, M. Van Assche - p. 135-140
 • Het zanggenootschap "Sint-Gregorius" van Sint-Martens-Lennik, P. Borremans - p. 141-146
 • De Eerste Wereldoorlog en de gesneuvelden uit Sint-Martens-Lennik, M. Van Assche - p. 147-152
 • Kroniek van Sint-Martens-Lennik 1879-1979, M. Van Assche - p. 153-175
 • De gebrandschilderde ramen in de Sint-Kwintenskerk, J. Vrancken - p. 176-188
 • Vluchtelingen uit West-Vlaanderen gedurende de oorlogsjaren 1917-1918, F. Borremans - 189-196
 • De vredesfeesten te Sint-Kwintens-Lennik in 1920, F. Borremans - p. 197-202
 • Brandweervoorschriften in 1823 en eerste brandspuit te Lennik, J. Vrancken - p. 203-210
 • De brandweerkorpsen van Sint-Kwintens-Lennik en van Sint-Martens-Lennik,  L. Borremans - p. 211-226
 • Het oude hof "Viverschem", J. & M. Leyssens-Arits - p.227-237
 • De O.-L.-Vrouwkerk van Gaasbeek, G. Renson - p. 238-243
 • Giovanni Arrivabene, een Italiaan in het kasteel van Gaasbeek, L. Thielemans-De Backer - p. 244-251
 • Gaasbeek in 1907. Een enquête van Emilie Vandervelde, H. Vandormael - p. 252-261
 • Omtrent het Gaasbeekse baljuwshuis, H. Vandormael - p. 262-266
 • Morenkoppen in wapenschilden, L. Viaene-Awouters - p. 267-274

 

Bijdragen tot de geschiedenis van Lennik I

Uitgegeven naar aanleiding van de herdenking van 1000 jaar marktrecht te Lennik
en het  vijftienjarig bestaan van de Andreas Masiuskring.

Uitgavedatum: 1978
Gedrukt door E. Veys te Tielt
256 blz
Wettelijk Depot nr: D/1978/2396/1
Uitverkocht

Kaft:

 • Voorzijde: De dorpskom van Sint-Kwintens-Lennik
 • Achterzijde: De dorpskom van Sint-Martens-Lennik
 • volgens de figuratieve kaart van C.-J. Everaert, 1786 - foto's Algemeen Rijksarchief

Inhoud:

 • De marktkeure van 978, H. Vandormael - p. 7-9
 • De markt van Lennik, A. Roeykens - p. 42644
 • Oude instellingen te Lennik, J. Verbesselt - p. 17-25
 • Lennik op het einde van de 14de eeuw, J. Verbesselt - p. 26-32
 • De familie Pipenpoy te Sint-Martens-Lennik, H. Vandormael - p. 33-36
 • Middeleeuwse pottenbakkerijen te Sint-Kwintens-Lennik, R. Borremans & S. Vandenberghe - p. 37-46
 • De familie de Man en het wapenschild van Lennik, J. Vrancken - p. 47-62
 • Het kasteel te Lennik van 1760 tot heden, J. Vrancken - p. 63-71
 • De kunstkapel van de Sint-Kwintenskerk te Lennik, P. Borremans - p. 72-75
 • Oude kapelanijen te Sint-Kwintens-Lennik, J. Vrancken - p. 76-94
 • Oude begraafplaatsen in de Sint-Kwintenkerk,J. Vrancken - p. 95-100
 • Gaspar de Crayer in onze gewesten,P. Borremans - p. 101-103
 • Masius als oriëntalist, A. Van Roey - p. 104-110
 • Andreas Masius, humanist, J. Vercruysse - p. 111-114
 • Het testament van Anna De Maeght. Sint-Kwintens-Lennik, 4 juni 1731, J. Vrancken - p. 115-118
 • Grondbelastingen te lennik in de eerste helft der 18de eeuw, J. Vrancken - p. 119-128
 • Sint-Kwintens-Lennik. Bevolking en straatnamen, L. Dewee & J. Van Lierde - p. 129-135
 • De bevolkingstoestand te Sint-Kwintens-Lennik in 1747, J. Vrancken - p. 136-141
 • De oude Sint-Kwintensbedevaart te Lennik, J. Vrancken - p. 142-147
 • De klokken van de Sint-Kwintenskerk, J. Vrancken - p. 148-150
 • De Sint-Antoniusverering te Sint-Martens-Lennik, M. Van Assche - p. 151-155
 • Oude sagen over Lennik, J. Vrancken - p. 156-164
 • Het verblijf van de Spaanse infante Isabella-Fernanda Bourbon de Bourbon te Eizeringen, J. Vrancken - p. 165-173
 • Oude kapellen en kruisen te Sint-Kwintens-Lennik, F. Borremans - p. 174-178
 • De kapel van Saffelberg te Lennik, J. Vrancken - p. 179-187
 • Brusselse vondelingen te Sint-Kwintens-Lennik, J. Vrancken - p. 188-190
 • Lennikse jongens, gesneuveld als soldaat onder Napoleon, J. Vrancken - p. 191-194
 • De studentenbond van Lennik, F. Donckerwolcke - p. 195-202
 • Oude wind- en watermolens, C. Van Coillie - p. 203-212
 • Een oude Brabantse vierkanthoeve, H. Cornelis - p. 213-223
 • De trams "L" en "NI" te Sint-Kwintens-Lennik, J. Vrancken - p. 224-232
 • Onze gesneuvelden 1914-1918, F. Borremans - p. 233-237
 • Beknopte bibliografie, G. Renson - p. 238-243
Een publicatie kopen?

De verschillende kwaliteitsvolle publicaties van de Andreas Masiuskring vzw over de geschiedenis van Lennik, de regio en het land van Gaasbeek kunnen besteld worden:

 

Search

Volgende activiteit

Zondag 15 december
Bruegel in zwart en wit  

Wanneer:
zaterdag 15 december Vertrek van de parking van de sporthal Jo Baetens te Lennik om 9.30 uur, van waar we met de wagen naar de metro gaan. De rondleiding vangt aan om 10.30 uur.

Deelname in de kosten  
EUR 15 per persoon (toegangsticket + gids).
U kan deelnemen door overschrijving naar de rekening van de Masiuskring
(BE50 8538 5255 1018) + een seintje via andreas.masiuskring@gmail.com
 of 0476/48 02 48 (Joris De Beul).

 

 

 

 

 

 

Contact Info


Andreas Masiuskring
Tenham
1750 Lennik

andreas.masiuskring@gmail.com
facebook.com/andreasmasiuskring
 

template by JStemplates.com